Hər gün
*** 09:00-22:00 ***
(050) 286 11 99
İstifadə qaydaları

Bu Saziş, bakuer.az saytının materialları və xidmətlərinin istifadəçiləri və alt etki alanları tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir

1. Müqavilənin mövzusu

1.1. Bu müqavilənin mövzusu Sayt Administrasiyası tərəfindən Saytdan və onun xidmətlərindən istifadə üçün xidmətlər göstərilməsidir.

1.2. Saytın materiallarının və xidmətlərinin istifadəsi bu Saziş və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.

1.3. Bu Saziş açıq təklifdir (Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin maddəsi). Saytın materiallarına daxil olmaqla, İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş hesab olunur.

1.4. Sayt Administrasiyası istənilən vaxt xüsusi bir bildiriş göndərmədən bu Sazişin şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna malikdir. Bu cür dəyişikliklər Sazişin yeni versiyasının Sayta yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir. İstifadəçi edilən dəyişikliklərlə razılaşmırsa, sayta daxil olmaqdan imtina etməli, Saytın materialları və xidmətlərindən istifadəni dayandırmalıdır.

1.5. Sayt rəhbərliyi təhlükəsizlik səbəbi ilə və ya fors-major səbəbi ilə məlumatların yenilənməsi və ya texniki işlərin aparılması zərurəti yaranarsa, əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən bu Sazişin predmeti olan xidmətlərin göstərilməsini dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

2.Saytda İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının daxil edilməsi

2.1. İstifadəçi tərəfindən ərizə formalarını dolduraraq Saytda şəxsi məlumatların daxil edilməsi pulsuz və könüllüdür. Saytda ərizə formalarının doldurulması İstifadəçiyə internet mağazasında sifariş verməyə imkan verir.

2.2. Saytda müraciət formaları doldurularkən, əlaqə üçün məlumat göndərilərkən İstifadəçi malların alınması üçün bir ərizə və gələcəkdə göndərmə sənədlərini düzgün tərtib etmək üçün Sayt Administrasiyasına etibarlı məlumatlar təqdim etmək məcburiyyətindədir.

2.3. İstifadəçi Saytdakı formaları doldurarkən verilən məlumatların düzgünlüyünə, tamlığına və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır.

2.4. İstifadəçinin İnternet mağazalarında mal almaq üçün bir ərizə və digər sənədləri doldurarkən başqasının və ya həqiqətə uyğun olmayan şəxsi məlumatlarını daxil etmək hüququ yoxdur.

2.5. İstifadəçi, şəxsi / əlaqə məlumatlarının üçüncü şəxslər tərəfindən icazəsiz istifadəsi barədə Sayt rəhbərliyini məlumatlandırmaq məcburiyyətindədir.

3. İstifadəçinin hüquqları və vəzifələri

3.1. İstifadəçi,Azərbaycanda qanunları və ya beynəlxalq qanunları pozan hesab edilə biləcək hərəkətlər etməməyə, o cümlədən Saytda qəbul olunan davranış standartlarına riayət etməməyə, spam, zərərli proqram təminatlarının yayılmamasına, əqli mülkiyyət, müəllif hüquqları və / və ya digər sahələrdə qanunvericilik normalarını pozmamağa razıdır. hüquqlar, həmçinin Saytın və Saytın xidmətlərinin normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan və ya səbəb ola biləcək hər hansı bir hərəkət.

3.2. Saytda istifadəçinin şərhləri və digər qeydləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələbləri və ümumiyyətlə qəbul edilmiş əxlaq və etika standartları ilə zidd olmamalıdır.

3.3.İstifadəçi, Site İdarəetməsinin Saytda ola biləcək xarici mənbələri ziyarət etmək və istifadə etmək üçün məsuliyyət daşımadığı barədə xəbərdarlıq edir.

3.4.İstifadəçi Saytın bütün materialları və xidmətlərinin və ya hər hansı bir hissəsinin reklamla müşayiət oluna biləcəyini qəbul edir.

3.5. İstifadəçiyə başqa bir istifadəçinin şəxsi məlumatlarına giriş əldə etməyə cəhd göstərmək, aldatmaq, aldatmaq da daxil olmaqla hər hansı bir şəkildə qadağandır.

4. Fikri Mülkiyyət Hüquqlarının şərtləri

4.1. Bu Sazişdəki heç bir şey Saytdakı hər hansı bir materiala müstəsna hüquqların ötürülməsi kimi qəbul edilə bilməz.

4.2. Saytdan materialların Sayt rəhbərliyinin razılığı olmadan istifadəsinə icazə verilmir (Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin maddəsi). Saytın materiallarından qanuni istifadə üçün lisenziyalaşdırma (lisenziyaların alınması) müqavilələrinin bağlanması zəruridir.

4.3. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallar xaricində əvvəlcədən icazəsi olmadan heç bir məzmunu kopyalanamaz, yüklənə, paylana və ya hissə-hissə və ya tam şəkildə istifadə edilə bilməz.

4.5. Müəllif hüququ ilə qorunan əsərlər daxil olmaqla Saytdan materiallara istinad edilərkən Saytla əlaqə qurulması tələb olunur (Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin maddəsi).

5. Fərdi məlumatların qorunması

5.1. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının işlənməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Saytda qeydiyyatdan keçərkən şəxsi məlumatlarını təqdim etməklə İstifadəçi Sayt Administrasiyasına "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq bu Sazişdə göstərilən məqsədlər üçün müxtəlif üsullarla işlənməsinə və istifadəsinə razılıq verir.

5.2. Sayt rəhbərliyi Sayt İstifadəçisinin şəxsi və kart məlumatlarını icazəsiz girişdən, dəyişiklikdən, açıqlanmaqdan qorumaq üçün bütün mümkün tədbirləri görməyi və İstifadəçidən aldığı məlumatları açıqlamamağı öhdəsinə götürür. Eyni zamanda, bu cür açıqlama öhdəliyi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin tələbləri ilə müəyyən edildiyi təqdirdə məlumatların açıqlanması öhdəliklərin pozulması hesab edilmir.

6.Yekun müddəalar

6.1. Bu Sazişdən irəli gələn və ya onunla əlaqəli bütün mümkün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilməlidir.

6.2. Məhkəmə tərəfindən Müqavilənin hər hansı bir müddəasının etibarsız hesab edilməsi, Müqavilənin digər müddəalarının etibarsız olmasına səbəb olmur.

6.3. Saytın İdarəetməsi Saytın istifadəsi və məzmunu ilə əlaqədar yaranan zərərlər, o cümlədən itirilmiş mənfəət üçün İstifadəçi və ya üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət daşımır.